Wolontariat - dokumenty - Publiczne Gimnazjum w Rzezawie

Szukaj
Publiczne Gimnazjum w Rzezawie
Idź do spisu treści

Menu główne:

Wolontariat - dokumenty

PLAN DZIAŁANIA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA DZIAŁAJĄCEGO PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM W RZEZAWIE
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
 
1.      Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły i  w środowisku lokalnym (I LO W Bochni.
2.      Spotkanie organizacyjne z chętnymi uczniami i zapoznanie ich z ideą wolontariatu.
3.      Opracowanie planu pracy wolontariatu na podstawie analizy potrzeb szkoły
i środowiska.
4.      Praca wolontariacka, monitorowanie i wspieranie wolontariuszy.
5.      Świetlica szkolna (grupa I zabawy, grupa II pomoc w nauce) – Szkoła Podstawowa w Rzezawie (systematyczna, codzienna  pomoc wolontariuszy we wskazanych grupach).
6.      Akcja Młodzież czyta bajki dzieciom oraz Fun English w Niepublicznym Przedszkolu „Ochronka” w  Okulicachoraz Świetlicy Wiejskiej w Bratucicach (systematyczna, co tygodniowa pomoc wolontariuszy).
7.      Akcja „Popołudnie z bajką”w Publicznej Bibliotece w Rzezawie (trzy, cykliczne spotkania z dziećmi – „Mikołajki w bibliotece”, „Ferie w bibliotece”, „Spotkanie z bajkami w bibliotece").
8.      Zorganizowanie „Zabawy choinkowej” w Szkole Podstawowej w Rzezawie.
9.      Zorganizowanie „Zabawy choinkowej” w Świetlicy Wiejskiej w Borku.
10.  Kartki świąteczne dla podopiecznych „Polish Home SistersMissionary King of Cross in Manchester” oraz dla Niepełnosprawnych Podopiecznych w Anglii (Progressing House).
11.  Włączenie się w akcję „Marzycielska poczta” (kartki, listy dla najmłodszych podopiecznych hospicjum).
12.  Szkolne Pogotowie Naukowe – pomoc w nauce rówieśnikom (wg potrzeb).
13.  Kwestowanie na rzecz potrzebujących..
14.  Pomoc w przygotowaniu kiermaszu świątecznego.
15.  Zorganizowanie Obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – 5.12.2013.
16.  Uczestnictwo w konkursach promujących ideę wolontariatu („Barwy Wolontariatu”).
17.  Włączenie się w organizację Szlachetnej Paczki.
18.  Zorganizowanie i poprowadzenie zabaw ruchowych z okazji „Dnia dziecka” w Szkole Podstawowej w Rzezawie.
19.  Zorganizowanie i poprowadzenie zabaw ruchowych z okazji „Dnia dziecka” podczas „Gminnego festynu rodzinnego” w Rzezawie.
20.  Zorganizowanie i poprowadzenie gry terenowej z okazji „Dnia dziecka” dla Świetlicy Wiejskiej w Borku.
21.  Wspieranie parafialnego Caritasu w Rzezawie przez cały rok szkolny podczas kwest i podczas przygotowywania paczek okolicznościowych dla potrzebujących i samotnych.
22.  Wspieranie gminnego Klubu Seniora podczas jego działalności.
23.  Protokołowanie spotkań.
24.  Prowadzenie kroniki szkolnej.
25.  Przygotowanie artykułów na stronę internetową Publicznego Gimnazjum w Rzezawie.
26.  „Nagradzanie” wolontariuszy – wręczenie podczas uroczystej „Gali Super Szóstek 2015” podziękowań wolontariuszom, rodzicom oraz partnerom Szkolnego Klubu Wolontariusza działającego przy Publicznym Gimnazjum w Rzezawie.
 
opracowała: Beata Waśniowska
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego