„Szanuj zdrowie – ratuj życie” - Publiczne Gimnazjum w Rzezawie

Szukaj
Publiczne Gimnazjum w Rzezawie
Idź do spisu treści

Menu główne:

„Szanuj zdrowie – ratuj życie”

Archiwum > Rok szkolny 2015-2016
 „Szanuj zdrowie – ratuj życie”

Dnia 21 kwietnia uczniowie klas III a i III b uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych „Szanuj zdrowie – ratuj życie”. Prowadził je ratownik medyczny, który przedstawił młodzieży zagrożenia dla zdrowia i życia wynikające z używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy, napojów energetycznych. Następnie odbył się pokaz i nauka praktyczna udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie aktywnie i chętnie uczestniczyli w tych zajęciach. Realizatorem programu było Centrum Profilaktyki i Edukacji "PROFED" z Krakowa. Program był finansowany przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzezawie.

Anna Leśniak
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego