" Ciekawa szkoła" - Publiczne Gimnazjum w Rzezawie

Szukaj
Publiczne Gimnazjum w Rzezawie
Idź do spisu treści

Menu główne:

" Ciekawa szkoła"

Czy szkoła może być ciekawa? To pytanie dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Rzezawie i Publicznego Gimnazjum w Łazach po ostatnim roku szkolnym pobrzmiewa retorycznie. Dzięki realizacji projektu unijnego "Ciekawa Szkoła" po zakończonych lekcjach młodzież mogła uczestniczyć w dodatkowych wybranych przez siebie bezpłatnych zajęciach rozwijających ich zainteresowania i zdolności. Uczniowie mający problemy z nauką otrzymali szeroką ofertę zajęć wyrównawczych niemal ze wszystkich przedmiotów nauczanych w gimnazjum. W projekcie "Ciekawa Szkoła" w roku szkolnym 2008/2009 uczestniczyli uczniowie z gimnazjów z Rzezawy i z Łazów. Wyrównywali braki z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, chemii, geografii, fizyki i historii. Efektem tych zajęć było zmniejszenie problemów ze zrozumieniem i przyswojeniem treści programowych, a w konsekwencji ograniczenie ocen niedostatecznych na koniec semestru. Zajęcia wyrównawcze, na których nauczyciel pracował z bardzo małą grupą, uaktywniły młodzież, pozwoliły prowadzącemu na indywidualny kontakt z uczniami, stworzyły szanse na stosowanie optymalnych dla danego dziecka metod pracy. Ogromną popularnością cieszyły się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.  Dużo godzin poświęcono na zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności gimnazjalistów. Uczniowie mieli do wyboru zajęcia z j. polskiego, 
j. angielskiego, matematyki, chemii, geografii, fizyki, plastyki, biologii,, informatyki, j. niemieckiego. Chcący się rozwijać ruchowo zapisali się na zajęcia rekreacyjno-sportowe (w tym także basen) lub taneczne.

Kreatywne myślenie można było rozwijać na zajęciach Koła Młodych Twórców, które pomagało uczniom pokonywać stres i tremę w czasie pierwszych amatorskich występów scenicznych.
Niezdecydowani trzecioklasiści kierowali swoje kroki do Punktu Doradztwa Zawodowego, gdzie od pani pedagog otrzymywali cenne wskazówki, uświadamiali sobie, co najlepiej umieją robić, kim chcą zostać w przyszłości. Najlepszą recenzją realizacji projektu są wypowiedzi ostatecznych beneficjentów - uczniów biorących udział w projekcie:
(…) Dzięki zajęciom pozalekcyjnym mogłam rozwijać swoje pasje.
(…) Uważam, że są one bardzo przydatne (udział w nich pomaga w otrzymaniu szóstki na koniec roku). Jako uczennica klasy II uczestniczę w zajęciach Koła Młodych Twórców, Koła Chemicznego, Koła Matematycznego oraz Koła Fizycznego. Choć wracam do domu dość późno w porównaniu z moimi kolegami z klasy, za nic nie wolałabym spędzić tego czasu, siedząc przed komputerem czy oglądać telewizję.(…)
Zajęcia wyrównawcze są bardzo pomocne szczególnie tym uczniom, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziców. Dzięki tym zajęciom, gdy czegoś nie rozumiem, mogę poprosić nauczyciela, aby jeszcze raz wytłumaczył. Na lekcji jest bardzo mało czasu i nie zawsze uda mi się wszystko pojąć. Ta dodatkowa godzina bardzo dużo mi dała. (…)
Korzyści z tego projektu były obustronne. Fundusze unijne otrzymane w ramach realizacji projektu pozwoliły na zakup wielu ciekawych pomocy dydaktycznych, doposażenia pracowni za łączną kwotę 50 tysięcy złotych. Nowe programy komputerowe usprawniły prace szkoły i uatrakcyjniły zajęcia lekcyjne. Zakupiono m. in. sprzęt sportowy, mikroskop, laptopy, kserokopiarki, pomoce do klasy fizycznej i biologicznej.
Projekt "Ciekawa Szkoła" zagwarantował wszystkim uczniom, także tym mniej zamożnym, całkowicie bezpłatne zwiedzanie stolicy (kl. II), naoczne poznanie tragicznej historii obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (kl. III).
Członkowie Koła Młodych Twórców w przedświątecznej atmosferze obejrzeli w Tarnowskim Teatrze 'Betlejem polskie" Lucjana Rydla, a uczestniczący w zajęciach bloku matematyczno- przyrodniczego odwiedzili Krośnieńską Hutę Szkła, w której zapoznali się z procesem produkcyjnym szkła ozdobnego. Duża grupa uczniów obydwu szkół po raz kolejny uczestniczyła w Krakowie w targach naukowych. Na własnej skórze przekonali się, że podróże są najlepszym uniwersytetem życia. To, co zobaczyli i przeżyli, z pewnością zapadnie w pamięci głębiej niż niejedna zwykła szkolna lekcja.

Niestety w tym roku szkolnym zakończyła się realizacja projektu „Ciekawa szkoła”. Po trzech latach wspólnej nauki z pewnością można stwierdzić, że środki unijne zostały pożytecznie i mądrze wykorzystane. Obydwie szkoły (w Łazach i w Rzezawie) wzbogaciły się o nowy sprzęt, środki dydaktyczne, które także po zakończeniu realizacji projektu będą służyć kolejnym rocznikom uczniów podejmujących naukę w wyżej wymienionych gimnazjach.
Dziękujemy
Uczniowie i nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Rzezawie

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego