„Pomagamy z pasją” – innowacja pedagogiczna - Publiczne Gimnazjum w Rzezawie

Szukaj
Publiczne Gimnazjum w Rzezawie
Idź do spisu treści

Menu główne:

„Pomagamy z pasją” – innowacja pedagogiczna


W tym kończącym roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum w Rzezawie zrealizowano innowację pedagogiczną Pomagamy z pasją autorstwa Beaty Waśniowskiej.
Najważniejszymi celami owej innowacji było wychowanie do wolontariatu (kształtowanie empatii)
oraz promowanie idei wolontariatu w środowisku szkolnym i lokalnym.
W ramach realizowanej innowacji, wolontariusze i uczniowie zostali zapoznani z ideą wolontariatu, pracą woluntarystyczną, aspektami prawnymi podczas spotkań z koordynatorem Szkolnego Klubu Wolontariusza.
 Ponadto najbardziej zaangażowani wolontariusze realizujący innowację uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie, gdzie zdobytą wiedzą
 i doświadczeniem podzielili się z rówieśnikami. Miarą sukcesu rozwijania pasji i zainteresowań uczniów było uczestniczenie
 w ogólnopolskim konkursie Barwy Wolontariatu, gdzie na etapie wojewódzkim wyróżniono pięciu naszych wolontariuszy. Nawiązano również współpracę z instytucjami z terenu gminy Rzezawa (Szkoła Podstawowa w Rzezawie, Świetlica Wiejska w Rzezawie, Publiczna Biblioteka
 w Rzezawie, Niepubliczne Przedszkole „Ochronka” w Okulicach) oraz z poza gminy (Dom Polski prowadzony przez Siostry Misjonarki w Manchesterze). Wszystkie podejmowane działania opierały się na pracy zespołowej. Młodzież uczyła się dostrzegać potrzeby 
i problemy innych, a także rozwiązywać je w sposób kreatywny. Aby współpracować z innymi, zwłaszcza między sobą, wolontariusze nabyli i rozwinęli kompetencje społeczne, które przygotują ich w przyszłości do aktywności społecznej, obywatelskiej
 i zawodowej.
Działania wolontariuszy Szkolnego Klubu Wolontariusza podejmowane w ramach innowacji zostały docenione przez Kapitułę Programu Dobry Wolontariat (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA oraz  Centrum Wolontariatu w Warszawie), przyznając szkole na okres dwóch lat CERTYFIKAT: INSTYTUCJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM.
W uzasadnieniu podano: Szkolny Klub Wolontariusza Publicznego Gimnazjum w Rzezawie spełnia standardy współpracy z wolontariuszami określone w Programie Dobry Wolontariat.

Beata Waśniowska

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego