Kochaj, szanuj, nie krzywdź - Publiczne Gimnazjum w Rzezawie

Szukaj
Publiczne Gimnazjum w Rzezawie
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kochaj, szanuj, nie krzywdź

Przemoc jest poważnym problemem w szkołach. Agresywne zachowanie uczniów można obserwować nawet wśród najmłodszych. Nauczyciele naszego gimnazjum nie akceptują takiego zachowania dlatego uczestniczymy w kampanii programu społecznego ”Szkoła bez przemocy”, którą zainicjowaliśmy i prowadziliśmy pierwszy raz 15 listopada 2006 roku.
Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom wsparcia i narzędzi, które zwalczałyby to zjawisko skutecznie i systemowo.
W ramach realizacji Programu nauczyciele wspólnie z pedagogiem szkolnym panią Anną Leśniak przygotowywali organizację tego wydarzenia. Wcześniej wszelkie działania jakie miały nastąpić oraz program kampanii został przedstawiony na Radzie Pedagogicznej.
O wszelkich działaniach przygotowujących do” Szkolnego dnia przeciw przemocy”, który rozpoczynał się 19 listopada a kończył 23 listopada2012r. pod hasłem „ Kochaj, szanuj, nie krzywdź” zostali poinformowani uczniowie w formie plakatów, komunikatów, informacji zachęcających do udziału w różnych konkursach.
W tym czasie odbywały się: konkurs indywidualny na komiks, konkurs dla klas „Kulturalny rap”, konkurs dla klas na hasło proponujące porozumiewanie się bez użycia wulgaryzmów związane z tegorocznym hasłem przewodnim, rozgrywki piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców,spotkanie dla uczniów klas pierwszych z policjantem Komendy Powiatowej w Bochni z Zespołu do spraw Nieletnich. W dniu 23listopada odbył się spektakl ”Święta Wojna” w wykonaniu Teatru Profilaktyczno-Edukacyjnego Moralitet z Krakowa.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego na apelu przypomnieli kodeks „Szkoły bez przemocy”.
Jego egzemplarze są rozwieszone na korytarzach szkolnych.
Przygotowali też hasła, które rozwiesili na korytarzu na II piętrze, propagujące: przyjaźń, życzliwość, wzajemną akceptację.
Będą one drogowskazami dla uczniów przez cały rok.
Uczniowie chętnie brali udział w przygotowanych konkursach.
Kreatywne działanie, mobilizacja do osiągania kolejnych wyznaczonych celów świadczą o ich zainteresowaniu tematem.
Nagrodą dla zwycięskich klas był dzień bez pytania i cukierki a indywidualni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
Na koniec przeprowadzono też ewaluację w formie ankiety wśród uczniów ( Co sądzisz o dzisiejszym dniu?, Czy jest potrzebny w szkole?, Co Ci się najbardziej podobało? Jakie masz propozycje konkursów na następny rok)
Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły zgodnie podkreślają, że taki dzień jest bardzo potrzebny i na stale zapisał się w kalendarzu naszej szkoły.
- Przeprowadzono lekcje wychowawczych na tematy: „ Szacunek, życzliwość , zaufanie-jak jest w naszej szkole”,” koleżeństwo a przyjaźń”, ”Wartości w życiu człowieka ” „Jak nauczyć się być asertywnym”, „Moje cele i dążenia w życiu”.

                                                                                                                                                                                                        
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego