Koło języka niemieckiego - Publiczne Gimnazjum w Rzezawie

Szukaj
Publiczne Gimnazjum w Rzezawie
Idź do spisu treści

Menu główne:

Koło języka niemieckiego

Zaj. dodatkowe
Uczniowie gimnazjum, którzy interesują się językiem niemieckim oraz krajami niemieckiego obszaru językowego mogą uczęszczać na koło z języka niemieckiego. Rozwijając swoje zdolności językowe, mogą uczestniczyć im w różnego rodzaju konkursach z języka niemieckiego. Uczniowie kształtują wszystkie sprawności językowych, zarówno receptywne jak i produktywne, sprawdzane na konkursach. Stąd też zadania oraz ćwiczenia wybrane na zajęcia dotyczą słuchania, czytania, pisania oraz mówienia. Program skupia się na potrzebach ucznia, tak by jego język był komunikatywny, nie tylko jako uczony w klasie ale też używany poza nią. By rozwijać kompetencje komunikatywne na zajęciach realizowane są różne formy pracy: w parach lub grupach wymagającej negocjacji i kooperacji między uczniami; zadań wymagających płynności mówienia, odgrywania ról, podczas których uczniowie ćwiczą
i rozwijają funkcje językowe.
Na zajęciach tworzonych jest wiele sytuacji do porozumiewania się, tak by uczeń był aktywny i używał języka jako środka do wyrażenia wartości, opinii, poglądów. Zajęcia Koła składający się z wielu elementów bez wątpienia działają na uczniów motywująco, dają poczucie prawidłowego sprawdzenia własnych umiejętności i zwiększają efektywność nauki.
                                                                                       Magdalena Waśniowska
Daniel Hebda 
                                                                                           

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego