Regionalizm- innowacja pedagogiczna - Publiczne Gimnazjum w Rzezawie

Szukaj
Publiczne Gimnazjum w Rzezawie
Idź do spisu treści

Menu główne:

Regionalizm- innowacja pedagogiczna


W gimnazjum realizowana jest w roku szkolny 2016/2017 innowacja pedagogiczna (regionalizm) pod hasłem-„Miło mi o tej ziemi myśleć czasami,  idąc przez życie” .
 Program zakłada przybliżenie uczniom klas pierwszych gimnazjum znajomości regionu w aspekcie wartości
 i różnorodności środowiska naturalnego, kulturowego i społecznego oraz wdrażanie uczniów w pożądany system wartości i kształtowanie postaw lokalnego patrioty. Innowacyjny program poszerzy treści programów
z przedmiotów: język polski, historia, geografia, zajęcia artystyczne. Comiesięczna praca obejmuje bloki tematyczne realizowane na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz zajęciach warsztatowych. Uczniowie będą uczestniczyć ponadto w zorganizowanych wyjściach, wycieczkach po regionie oraz konkursach tematycznych.  
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego