Konkurs kolęd obcojęzycznych - Publiczne Gimnazjum w Rzezawie

Szukaj
Publiczne Gimnazjum w Rzezawie
Idź do spisu treści

Menu główne:

Konkurs kolęd obcojęzycznych

Archiwum > Rok szkolny2016-2017
W dniu 19.XII 2016 odbył się Szkolny Konkurs Kolęd Obcojęzycznych, w którym udział wzięły kilkuosobowe grupy przedstawicieli każdej z klas. Do jury należeli Pani Dyrektor mgr inż Krystyna Klęsk, Pan Stanisław Nawrocki
i Pani Edyta Lesiewicz. Reprezentanci klasowi podołali niebywałemu zadaniu zaśpiewali kolędy w języku niemieckim i angielskim. Ostatecznie udalo im się pokonać stres i świąteczną atmosferę co zostało nagrodzene gromkimi oklaskami przez zachwyconą publiczność. Pierwsze miejsce zajęła grupa z I c w której skład wchodziły: N.Tomasik, J.Bieżychudek, W.Golonka, M.Iskra, N. Marciszewska oraz z III b, w której składzie była J.Jędrczak, J.Klementowski oraz O. Bogucka. Na drugie miejsce zapracowała cała klasa II b, a na trzecie grupa
z I a czyli N. Pająk, K.Multan, J.Czesak, R. Szydłowska.

W tym dniu zostały również wręczone przez panią dyrektor Krystynę Klęsk nagrody uczniom, którzy brali udział w Gminnym Konkursie Literackim o tematyce związanej
z zapobieganiem uzależnieniom: alkoholizm, narkomania, nikotynizm.
Nagrody otrzymali:
W kategorii: dłuższa forma wypowiedzi:
                                                        Julia Jędrczak – I miejsce
                                                        Kamila Migdał – II miejsce
                                                        Jakub Waśniowski – III miejsce
                                     Wyróżnienia: Artur Rybka ,
                                                         Wiktoria Izydorczyk,
                                                         Bartek Zieliński,
W kategorii – hasło:
                           Julia Jędrczak – I miejsce,
                           Magdalena Papkiewicz – II miejsce.

Nagrody zostały zakupione ze środków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzezawie.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego