Rekrutacja 2016/2017 - Publiczne Gimnazjum w Rzezawie

Szukaj
Publiczne Gimnazjum w Rzezawie
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rekrutacja 2016/2017

INFORMACJA
dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych
zamieszkałych w obwodzie Publicznego Gimnazjum w Rzezawie


1. Uczniowie zamieszkali w obwodzie Publicznego Gimnazjum w Rzezawie dokonują zgłoszenia do Gimnazjum, składając w sekretariacie szkoły w terminie od 1 marca 2016 r. do 23 marca 2016 r., w godz. od 8.00 do 15.00:
• zgłoszenie ( w formie pisemnej –załącznik nr 1 ),

2. W terminie od 24 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2015 - uczniowie przedkładają
w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
• 1 poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
• 1 poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.
• 1 zdjęcie do legitymacji

Przedłożenie powyższych dokumentów jest warunkiem koniecznym przyjęcia do Gimnazjum


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego