Koło sportowe - Publiczne Gimnazjum w Rzezawie

Szukaj
Publiczne Gimnazjum w Rzezawie
Idź do spisu treści

Menu główne:

Koło sportowe

Zaj. dodatkowe
Koło sportowe -zespołowe gry sportowe (piłka siatkowa , ręczna, nożna ,koszykowa) tenis stołowy.

CELE SPORTOWYCH ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
Wszechstronny rozwój sprawności ruchowej z uwzględnieniem kształtowania cech psychomotorycznych oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
Wyposażenie uczniów w wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umiejętności, które pozwolą na samodzielne podejmowanie działań w celu usprawniania funkcjonowania organizmu.
Wyrabianie nawyków higieniczno - zdrowotnych niezbędnych w codziennym życiu oraz hartowanie psychiczne i fizyczne organizmu.
Rozwijanie umiejętności ruchowych potrzebnych w różnych przejawach działalności sportowo - rekreacyjnej, turystycznej i utylitarnej.
Uświadomienie uczniom, że ruch to terapia - czynnik zapobiegający chorobom i schorzeniom takich jak: choroby krążeniowe, nadwaga, nerwica oraz wady postawy.
Kształtowanie charakteru i właściwych postaw w działaniu indywidualnym, jak i zespołowym oraz kształtowanie kultury uczuć.
Rozwijanie zainteresowań sportowych.
Kształtowanie nawyków etycznego postępowania w życiu sportowym i poza sportowym oraz rozwijanie pozytywnych uczuć moralnych jak : ambicja, koleżeństwo, szacunek do zawodników, trenera i sędziego, postawa "fair-play". Promowanie szkoły przez udział w zawodach sportowych.

                                                                                                                                                                                    Jolanta Sumara- Warchoł
Marek Gałka
Agata Marek- Szafrańska
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego