Słów kilka o wolontariacie - Publiczne Gimnazjum w Rzezawie

Szukaj
Publiczne Gimnazjum w Rzezawie
Idź do spisu treści

Menu główne:

Słów kilka o wolontariacie

  • Kim jest wolontariusz?

Wolontariusz to SERCE, które jest symbolem miłości, powołania i służby. Jeśli zabraknie mu serca, oślepnie od obojętności, ogłuchnie od egoizmu.

Wolontariusz musi być jak TELEFON - łączyć potrzebującego z Pogotowiem Ofiarności, dzwonić do ludzkich serc. Zawsze pod ręką o każdej porze, w każdym miejscu.

ZEGAR symbolizuje upływający czas. Nie marnujmy okazji do bycia człowiekiem dla człowieka. Spieszmy się nieść pomoc, bo ludzie tak szybko odchodzą.

Wolontariusz to RĘKAWICZKA - pomocna dłoń, otwartość. Jeśli go zabraknie, kto nakarmi smutnych, samotnych, odartych z nadziei ludzi?

Wolontariusz musi być jak DOBRE BUTY, które trudno zedrzeć na piętrzących się trudnościach. Musi być przygotowany do niesienia pomocy, docierania do niecywilizowanych zakamarków sumienia.

Wolontariusz jest jak APARAT FOTOGRAFICZNY - chwyta i uwiecznia ulotne chwile, utrwala uśmiechy wdzięczności, nagrywa wspólne spotkania, przechowuje dowody ludzkiej ofiarności. Wolontariusz jest symbolem postępu.

Symbolem każdego wolontariusza powinna być KŁÓDKA - dyskrecja i odpowiedzialność. Każdy z nas musi dochowywać tajemnic, dotrzymywać obietnic. Dom życzliwej relacji nigdy nie będzie bezpieczny przed ludzką ciekawością, jeśli nie zabezpieczymy go samodyscypliną i wyrozumiałością.

Każdy wolontariusz przypomina KALENDARZ, bo jest zorganizowany, systematyczny, dobrze przygotowany do działania przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.

Wolontariusz to JA z moimi wadami i zaletami, ale chcę pracować nad swoim charakterem. A wolontariat to dobra szkoła pracy nad sobą.

  • Definicja

Wolontariusz - osoba, która ochotniczo bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (podstawa prawna: USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Wolontariat - dobrowolne, świadome i bezpłatne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi koleżeńsko -przyjacielsko - rodzinne (Źródło: Centrum Wolontariatu w Warszawie)

Lista wolontariuszy 2014 - 2015

1. Julia Baja
2. Natalia Bębenek
3. Kinga Broszkiewicz
4. Oliwia Bratek
5. Anna Ćwik
6. Julia Dziadowiec
7. Natalia Góra
8. Damian Hołyst
9. Karolina Kazek
10. Karolina Kurek
11. Kinga Maślak
12. Anna Młynarz
13. Natalia Mrówka
14. Kinga Ochońska
15. Joanna Patyk
16. Dominika Puzia
17. Sylwia Rachwał
18. Monika Szydłowska
19. Kamil Synowiec
20. Wiktoria Śmietana
21. Monika Waśniowska
22. Gabriela Wojnicka
23. Magdalena Wrona
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego