Ślubowanie klas pierwszych - Publiczne Gimnazjum w Rzezawie

Szukaj
Publiczne Gimnazjum w Rzezawie
Idź do spisu treści

Menu główne:

Ślubowanie klas pierwszych

14 października pierwszoklasiści mieli swoje święto. Na uroczystym apelu zostali oficjalnie włączeni w poczet uczniów Publicznego Gimnazjum w Rzezawie. Złożyli uroczyste ślubowanie, w którym przyrzekli:
- dbać o honor i tradycje szkoły i godnie reprezentować jej imię na zewnątrz,
- kształtować ambicję i dumę z godnego miana gimnazjalisty,
- rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane w nich nadzieje nauczycieli, wychowawców i rodziców,
- wyrabiać w sobie siłę woli, prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym,
- szanować poglądy i przekonania swoich kolegów i koleżanek,
- dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny,
- czcić i szanować symbole szkoły, miasta i kraju oraz nasze wartości narodowe,
- w imię odwagi i prawdomówności wytrwać we własnym ślubowaniu.
W kolejnej części spotkania odbyła się rywalizacja między klasą Ia i klasą Ib w różnych konkursach przygotowanych przez Samorząd Uczniowski i opiekuna Janusza Rysaka.. Wygrała klasa Ia.

Jolanta Ważny
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego