Test wiedzy na temat uzależnień

 

  
Instrukcja: Internetowy zestaw testów zawiera 20 zadań . W zadaniach zamkniętych zaznacz właściwą odpowiedź ? i/lub odpowiedzi. Na rozwiązanie testu przeznaczono 30 minut.